Ingen udfordring er for stor
             og ingen opgave er for lille
Michaels Caravan Service
Parkallé 13
6600 Vejen
Telefon 53 65 70 71
info@mcs-vejen.dk
CVR: 39130319
Åbningstider butik
Mandag: 10.00 - 17.00
Tirsdag: 10.00 - 19.00
Onsdag: lukket/ er på telefonen
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 16.00
Søndag: 12.00-16.00

Gastest

Gastesten er en sikkerhedsundersøgelse af selve gasanlægget. Gastesten omfatter et totalt eftersyn af campingvognens F-gas-installation, ifølge Danmarks Gasmateriel Prøvnings F-gas-regulativ.
Gastesten består af følgende dele: Trykprøvning, fysisk gennemgang af gasinstallationen, samt en røggasanalyse. De enkelte punkter i gastesten er beskrevet herunder:
 

Gasflaskeforsyningssystemet:
Gasrummet kontrolleres for placering af gasflaske og ventilation. Funktionskontrollen af trykregulatoren eller den automatiske omskifter (DuoControl), hvis en sådan er monteret, tjekkes sammen med regulatorslangens tilstand. Der udføres en test af regulatorens afgangstryk og lukketryk. Gasslangen udskiftes hvis den er ældre end 2 år. (inkluderet i prisen)

Rørinstallation og apparattilslutning:
Ledningsføringer, rørledninger, afspærringsventiler og apparattilslutninger tjekkes, og der udføres en tæthedsprøve ved 150 m/bar.

Gasforbrugende apparater:
Kogebord, køleskab, varmeovn, vandvarmer og evt. ekstraudstyr tjekkes. Termosikringer afprøves, flammestabilitet kontrolleres og der udføres en røggasanalyse (co & co2 m.fl.). Derudover foretages en tilstandskontrol af betjeningsgreb. Aftrækket fra køleskab og varmeovn efterses og der foretages evt. en rensning (det anbefales at foretage en rensning hvert 2. år)

Ventilation:
Friskluftsåbningerne til alle apparater og almen ventilation i vognen efterses og kontrolleres.

Dokumentation:
Der tjekkes for tilstedeværelsen af brugervejledninger og sikkerhedsinstrukser til alle gasapparater.

Konklusion:
Der udleveres en fyldestgørende rapport over en udførte arbejde. Testen afsluttes med forslag til eventuelle forbedringer.

Der gøres opmærksom på at ulovlige eller ikke funktionsdygtige apparater enten afblændes eller repareres ifølge aftale med kunden.
Eventuelle reservedele tillægges prisen for gastesten.